fbpx

Technologia odnowienia

Ulepszenie mikrobiomu skóry w ciągu 2 tygodni 

Медицинский университет Граца
Натуральная косметика по уходу за кожей лица
JooMo исследования фото

Badania na niektórych najbardziej renomowanych  brytyjskich uniwersytetach doprowadziły do ​​powstania pierwszej wersji technologii odzyskiwania mikrobiomu skóry JooMo.

Rewolucyjne testy zrealizowane na Uniwersytecie Medycznym w Graz pozwoliły firmie JooMo ulepszyć jedyną na świecie technologię odzyskiwania mikrobiomu skóry i doprowadziły do powstania zaawansowanej technologii Skin Microbiome Plus +.

Badanie wpływu na mikrobiom skóry codziennego stosowania kosmetyków

Firma JooMo współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Grazu od 2018 roku prowadząc wspólnie niektóre projekty badawcze. Projekt porównania efektów zdrowotnych kosmetyków znanej marki ze składnikami syntetycznymi, marki z „naturalnymi” składnikami oraz kosmetyków JooMo. Dla porównania oceniono dwa główne wskaźniki zdrowia skóry:
Wpływ każdego produktu na bioróżnorodność mikrobiomu skóry;
Wpływ, jaki kosmetyki mają na utrzymanie nawilżenia skóry.

W 2018 roku pełne wyniki zostały opublikowane w przełomowym, recenzowanym artykule „The Role of Every-Day Cosmetics in Altering the Skin Microbiome: A Study Using Biodiversit” (Rola codziennych kosmetyków w zmianie mikrobiomu skóry: badania z wykorzystaniem różnorodności biologicznej).

 

Wyciągnięto dwa ważne wnioski:

Wyciągnięto dwa ważne wnioski: 

№1. №1. JooMo znacząco zwiększa naturalną bioróżnorodność mikrobiomu Twojej skóry już po 2 tygodniach.

JooMo znacząco zwiększa naturalną bioróżnorodność mikrobiomu Twojej skóry już po 2 tygodniach. W ciągu zaledwie 2 tygodni u osób, które wzięły udział w badaniu, przy codziennym stosowaniu kosmetyków w trzech grupach, wystąpiły istotne różnice w zmianach różnorodności mikrobiomu.

66% – w przypadku codziennego korzystania z JooMo

3,5% – w przypadku wykorzystania produktów marki z syntetycznymi składnikami

14,2% – w przypadku wykorzystania produktów marki z naturalnymi składnikami

Testy potwierdzają, że kosmetyki dobrych marek, z syntetycznymi składnikami w składzie, przy codziennym stosowaniu nie zwiększają różnorodności mikrobiomu, a utrzymują go na bardzo mizernym poziomie. Podczas gdy produkty trzeciej fali, które są bezpieczne dla mikrobiomu, takie jak JooMo, znacznie zwiększają bioróżnorodność mikrobiomu skóry.

Bioróżnorodność mikrobiomu jest ważnym wskaźnikiem, który zapewnienia normalną ochronną funkcję skóry, a więc jej zdrowie.

№2. JooMo wykazała większą zdolność zatrzymywania wilgoci niż inne renomowane międzynarodowe marki, ponieważ po użyciu ich produktów obserwowano znaczne straty wody.

Wykazano również, że codzienne stosowanie kosmetyków ze składnikami syntetycznymi znacznie odwadnia skórę, a więc w celu zapobiegania występowaniu różnego rodzaju chorób skórnych pojawia się potrzeba jej dodatkowego nawilżenia.

Technologia produkcji w kosmetykach JooMo wykazała, że ​​jest to jedyny badany produkt, który utrzymuje nawilżenie skóry na normalnym poziomie.

Wyniki wyraźnie pokazują, że istniejące „syntetyczne” i tak zwane „naturalne” produkty (które w rzeczywistości zawierają zwykle wiele syntetycznych składników) są prawdopodobnie głównym czynnikiem ryzyka zubożenia bioróżnorodności, który można zaobserwować u współczesnych Europejczyków.

Zdrowy mikrobiom to przede wszystkim zróżnicowany mikrobiom, który zawiera dużą liczbę różnych symbiotycznych gatunków mikroorganizmów bytujących na różnych obszarach naszego ciała.


„To trochę jak las deszczowy. W tym lesie może być bardzo dobra paproć, co jest bardzo miłe, ale jeśli jest to jedyna roślina żyjąca w tym lesie, gdy nie ma już różnorodności flory, to taka sytuacja nie przyniesie żadnej korzyści glebie, w sumie lasowi też nie.”


Mikrobiom to właściwe współistnienie bakterii, które współpracują ze sobą, aby wytwarzać odpowiednie dla Twojego organizmu substancje chemiczne.

 

Prof. Tim Spector

Professor of genetic epidemiology, King’s College London